Diana Raybl
апрель 2019.
34

Яка будова ока людини?

Ответить
Ответить
Комментировать
0
Подписаться
0
1 ответ
Поделиться

ЗОРОВИЙ АНАЛІЗАТОР – СКЛАДНА СИСТЕМА, ЯКА СКЛАДАЄТЬСЯ: – з очного яблука; – із придаткового апарату ока (повіки, кон'юнктива, слізні залози, сльо% зовідвідні шляхи, окоруховий апарат); – із зорових шляхів (зорові нерви, хіазма, зорові тракти, зорові центри – зовнішні колінчаті тіла); – із центрального нейрона (пучок Граціоле); – із зорового центру (потиличні долі головного мозку). Очне яблуко знаходиться в кістковому утворенні – орбіті. Воно має еліпсоподібну форму, діаметр близько 22–24 мм, вагу 7–8 г. Форму та роз% мір очного яблука визначає фіброзна оболонка (склера і рогівка). Вона за% безпечує захист очного яблука від зовнішніх подразників. Очне яблуко складається з трьох оболонок: фіброзної, судинної, сітківки. Фіброзна оболонка складається зі склери й рогівки. Склеру утворюють щільні колагенові волокна. Її товщина в різних ді% лянках очного яблука неоднакова (у межах 0,5–1,2 мм). Склера здорових 6 І. М. Безкоровайна, В. В. Ряднова, Л. К. Воскресенська. ОФТАЛЬМОЛОГІЯ очей після завершення росту очного яблука (у юнаків – 20–22 роки, у дів% чат – 18 років) практично нерозтяжна. Рогівка є передньою частиною фіброзної оболонки. Вона прозора і має сферичну форму, завдяки чому виконує роль оптичної лінзи. Товщина ро% гівки – 0,6–1,0 мм, розмір – 11–12 мм, оптична сила – в середньому 42,0 дптр. Рогівка – безсудинне утворення. Хвороби рогівки проявляються в її по% мутнінні (набряк, інфільтрат, рубець). Судинна оболонка складається з райдужки, хоріоідеї і циліарно го тіла. Райдужна оболонка – передня частина судинного тракту. Круглий отвір у райдужній оболонці (зіниця) відіграє роль діафрагми ока. Основною функцією райдужної оболонки є регуляція кількості світла, яке потрапляє в око. Зміна форми зіниці вказує на запалення райдужки або порушення симпатичної і парасимпатичної іннервації. Хоріоідея (власне судинна оболонка) складається із судин різного каліб% ру й виконує трофічну функцію. Хвороби хоріоідеї як правило пов'язані з хворобами сітківки. Вони проявляються в порушенні кровопостачання, дистрофії, запаленні. Циліарне тіло. Волокна циліарного тіла утримують кришталик за рай% дужною оболонкою в межах зіниці. Завдяки натяжінню м'язів циліарного тіла та еластичності кришталика змінюється його форма і, як наслідок, йо% го оптична сила. Це і є акомодація. Циліарне тіло виробляє водянисту рі% дину, яка заповнює передню камеру очного яблука (простір між задньою поверхнею рогівки та передньою поверхнею райдужної оболонки і кришта% лика). Внутрішньоочна рідина забезпечує трофіку кришталика, який не має судин. Зменшення продукції водянистої вологи або затримання її від% току з кута передньої камери через Шлеммів канал призводить до підви% щення внутрішньоочного тиску (основний прояв глаукоми). Кількість ут% вореної і відтікаючої рідини повинна бути збалансованою. Сітківка сприймає світлове подразнення і перетворює його в нервовий імпульс, який через зорові шляхи досягає потиличної долі кори головного мозку, де формується зоровий образ. Сітківка складається із 10 гістологіч% них шарів, а нервові клітини представлені трьома нейронами: – перший нейрон – палички та колбочки; – другий нейрон – біполярні клітини, що з'єднують клітини першого і третього нейронів; – третій нейрон – гангліозні клітини. Осьові циліндри гангліозних клітин з усієї сітківки збираються в диск зо% рового нерва і формують зоровий нерв. Кровопостачання сітківки відбуваєть% ся за рахунок центральної артерії, центральної вени сітківки і судинної обо% лонки. Гілки центральної артерії сітківки не мають анастомозів, і повна обту% рація однієї з них викликає незмінні дегенеративні процеси відповідного сек% Тема І. АНАТОМІЯ І ФІЗІОЛОГІЯ ОРГАНА ЗОРУ... 7 тора сітківки. Сітківка рихло прилягає до інших оболонок, придавлена скло% подібним тілом, і кріпиться до каркаса очного яблука у двох місцях: навколо ДЗН і по зубчастій лінії (межа циліарного тіла і райдужної оболонки). Кришталик відноситься до прозорих середовищ ока. Кришталик – це двояковипукле прозоре еластичне утворення. Оптична сила складає 16–18 дптр. Розташований позаду зіниці й райдужної оболон% ки. До задньої поверхні кришталика прилягає передня мембрана скло% подібного тіла. З віком еластичність кришталика зменшується. Це стає по% мітним, починаючи з 40–45 років, і призводить до необхідності користувати% ся окулярами для роботи на близькій відстані. Патологія кришталика прояв% ляється в його помутнінні (катаракта), у зміні положення (вивих, підвивих). Зоровий нерв – це відрізок зорового шляху. Починається з диска зоро% вого нерва і закінчується в хіазмі (після неповного перехрестя). Більша частина зорового нерва знаходиться в орбіті, менша – в середині черепа. Орбіта – це кісткове утворення пірамідоподібної форми, в якому зна% ходяться очне яблуко, зоровий нерв, зовнішні м'язи, очна артерія і вена, всі рухові нерви ока, перша гілка трійчастого нерва. Орбіта розташована поруч із гайморовою, лобною, решітчастою пазухами і з порожниною черепа. Повіки виконують захисну функцію, захищають очне яблуко від по% шкоджень. Шкіра повік тонка, відсутній підшкірножировий шар, підшкір% на клітковина рихла. Цим пояснюється легке виникнення набряків і крово% виливів при безпосередньому ушкодженні повік чи патологічних процесах поблизу. У товщі хрящів повік велика кількість сальних залоз. Порушення їхньої функції може бути причиною ячменів, халязіонів, блефаритів. Кон'юнктива – слизова оболонка, якою вкрита задня поверхня повік і передня поверхня склери очного яблука до рогової оболонки. У місці пере% ходу кон'юнктиви з повік на очне яблуко утворюються склепіння (верхнє й нижнє). М'язовий апарат забезпечує рух очних яблук. Він складається з 4%х прямих і 2%х косих окорухових м'язів, м'яза, який піднімає верхню повіку, й орбітального м'яза, що бере участь у закриванні очної щілини. Іннервація м'язів очного яблука: – прямі м'язи (верхній, нижній, внутрішній) і м'яз, який піднімає верх% ню повіку – окоруховим нервом; – зовнішній прямий м'яз – відвідним нервом; – верхній косий м'яз – блоковим нервом. СЛІЗНІ ОРГАНИ СКЛАДАЮТЬСЯ: – зі слізної залози та додаткових слізних залоз, які є сльозопродуку% ючими; – зі сльозовідвідних шляхів. 8 І. М. Безкоровайна, В. В. Ряднова, Л. К. Воскресенська. ОФТАЛЬМОЛОГІЯ Тема І. АНАТОМІЯ І ФІЗІОЛОГІЯ ОРГАНА ЗОРУ... 9 Слізна залоза розташована у верхньо%зовнішній частині орбіти. Сльозо% відвідна система починається слізними точками, далі йдуть слізні канальці, слізний міхур і слізноносовий канал, що відкривається під нижню носову раковину. Сльоза постійно зволожує рогівку та кон'юнктиву

ИСТОЧНИК: http://elib.umsa.edu.ua/bitstream/umsa/859/1/Ophthalmology_navchalniy.pdf

Это если коротко

Владислав Филипенкоотвечает на ваши вопросы в своейПрямой линии
0
0
Прокомментировать
Ответить
Читайте также на Яндекс.Кью
Читайте также на Яндекс.Кью